Akcja Krwiodawstwa w naszej szkole

Kolejny raz w naszej szkole odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. Była ona finałem projektu realizowanego przez SIT Everest pod nazwą "Krwiodawstwo – pierwsze wyzwanie dorosłości". Członkowie stowarzyszenia będący jednocześnie Zasłużonymi Honorowymi Dawcami Krwi czyli Andrzej Śliwiński i Adam Kania przeprowadzili zajęcia w LO oraz w ZS Nr 1 mające na celu poinformowanie uczniów tych szkół jak przebiegają akcje poboru krwi, po co potrzebna jest krew, jakie korzyści ma osoba oddająca krew i jakie znaczenie ma honorowe krwiodawstwo.
Sama akcja krwiodawstwa przeprowadzona 7 marca w świetlicy LO zaowocowała ponad 50 osobami, które oddały krew, za co organizatorzy serdecznie dziękują. Kolejna akcja w naszej szkole odbędzie się we wrześniu.