Miesiąc: Sierpień 2016

  • Kurs języka rosyjskiego

    Ponieważ jestem maniaczką uczenia się języków obcych od rodzimych użytkowników języka – czyli osób, dla których dany język obcy jest ojczystym – proponuję w nadchodzącym roku szkolnym samofinansujący się kurs języka rosyjskiego. Czyli inaczej mówiąc kurs „po kosztach” . Kurs poprowadzi pani Swietłana Komorowa. Cieszę się , że mamy taką możliwość w Miechowie! Zajęcia dostosujemy […]

  • Wymiana z Olimpia-Morata-Gymnasium (Bawaria)

    W ostatnich dniach roku szkolnego grupa 13 uczennic i uczniów z LO i z gimnazjum Omega wyjechała na wymianę uczniów do Schweinfurtu w Niemczech. Prawie 10-dniowy pobyt polegał na przebywaniu (krótko) w szkole na lekcjach razem z partnerami oraz licznych przedsięwiżciach typu wycieczki lub sport, wyjścia wspólne. Odbyły się wycieczki – do Bamberga, Würzburga i […]