Profilaktycznie o zagrożeniach

23, 24 i 29 listopada 2016r. odbyły się w naszej szkole spotkania młodzieży klas pierwszych z aspirantem sztabowym Marcinem Jamrożym pełniącym funkcję rzecznika prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie. Tematem tych spotkań były zagadnienia odpowiedzialności cywilnej i prawnej nieletnich oraz odpowiedzialności karnej dorosłych. Pan Marcin zwracał szczególną uwagę młodzieży na unikanie zachowań ryzykownych związanych z substancjami psychoaktywnymi, czynami karalnymi oraz zagrożeniem demoralizacją.