Drugie życie

W styczniu tego roku młodzież naszego Liceum przystąpiła do realizacji projektu Drugie Życie. Transplantacja masz dar uzdrawiania. Istotą tego przedsięwzięcia jest promowanie idei transplantacji i oświadczeń woli. W ramach działań z zakresu tego projektu uczniowie naszej szkoły edukowali innych na temat transplantacji, tego czym ona jest jak dużo osób w Polsce oczekuje na przeszczep, zachęcali do wypełniania oświadczeń woli i rozmowy z bliskimi na temat podjętej decyzji. A odbywało się to podczas następujących akcji: marzec – wyjazd do Klubu Jazdy Konnej Szary w miejscowości Michałowice na Halowe Ogólnopolskie Zawody w Skokach przez Przeszkody Dzieci i Młodzieży, marzec / kwiecień zajęcia warsztatowe dla klas trzecich LO, 20 kwietnia spotkanie z rodzicami i nauczycielami podczas szkolnej „wywiadówki”,14 maja udział w III biegu Konstytucji 3 maja, maj – akcje na terenie miasta spotkanie w MCK w Miechowie z panią Magdaleną Pilawską, wizyta w urzędzie Gminy i Miasta Miechowa, spotkanie z panem burmistrzem Dariuszem Marczewskim, urzędnikami, pracownikami sądu. Łącznie rozdaliśmy ponad 600 oświadczeń woli. Realizacja projektu dobiega końca, ale jego idea nadal pozostaje żywa i nadal będziemy ją wspierać!
Opiekunowie projektu: pani Joanna Jastrząb i Agnieszka Burzyńska