„W samo południe”, czyli wykłady dla licealistów na Uniwersytecie Jagiellońskim

Tradycją już stał się udział młodzieży naszej szkoły w wykładach organizowanych dla licealistów przez pracowników naukowych Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ubiegłą sobotę w prelekcjach uczestniczyło 36 uczniów z klasy Ia i IIa.

Przedmiotem pierwszego wykładu była opowieść o tym w jaki sposób komórkowi strażnicy układu odporności rozpoznają i eliminują wroga, jak komórki uczą się i rozwijają pamięć o przebytym zagrożeniu, i w jaki sposób ułatwia im to walkę z niebezpiecznymi mikroorganizmami. Wykład drugi dotyczył chorób nowotworowych i dostarczył odpowiedzi na pytania: Jaką rolę w rozwoju nowotworu pełnią mutacje oraz procesy naprawy DNA? Czym charakteryzują się komórki rakowe i jak oddziałują z układem odpornościowym? Czy do zapobiegania powstawania nowotworów oraz do walki z rakiem można wykorzystać szczepionki? 
Uczniowie zapoznali się także z rodzajem i wynikami badań prowadzonych przez wykładowców.