Uczniowie naszej szkoły w Młodzieżowym Centrum Kariery

W dniach 15.11-24.11.2017 r. młodzież z III klas Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie w Miechowie, odwiedziła lokalną siedzibę Młodzieżowego Centrum Kariery.
Maturzyści uczestniczyli w zajęciach, mających na celu przygotowanie do wejścia na rynek pracy oraz omówienie ścieżek rozwoju zawodowego.
Podjęto tematy kryteriów rekrutacji na studia, możliwości wyboru kierunków po poszczególnych profilach, a także aktualnej sytuacji na runku pracy i zawodów, na które jest zapotrzebowanie. Uczniowie opowiedzieli o swoich planach zawodowych i wątpliwościach, które im towarzyszą. Magdalena Pilawska – doradca zawodowy podkreśliła znaczenie zdobycia informacji o wybranych zawodach, poznania charakteru, specyfiki pracy, aby uniknąć błędów przy podejmowaniu decyzji. Zwróciła również uwagę na inne ścieżki kształcenia, jak szkoły policealne, kursy zawodowe czy projekty unijne. Zaprosiła młodzież do wzięcia udziału w kursach zawodowych i projektach unijnych, realizowanych przez jednostki OHP.
Warsztaty z licealistami odbyły się dzięki dobrej współpracy z psychologiem szkolnym –Panią Agnieszką Burzyńską.