Apel z okazji Święta Niepodległości

Uczniowie kl. 1c z udziałem kilkorga uczniów z klas: 1a, 1b i 1d przygotowali uroczysty apel z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystościom przyświecały słowa Jerzego Waldorfa: „Myśląc o przyszłości narodu trzeba się oprzeć o jego groby”, przypomniano jak trudną była 123-letnia droga do odzyskania wolności i jak radosna chwila jej nadejścia. Wykonawcy spojrzeli na Polskę oczami bohaterów narodowych, poetów i pisarzy. Nie zabrakło pieśni żołnierskich od podniosłej „Roty” do „Marszu Pierwszej Brygady”, o której J. Piłsudski, na zjeździe legionistów w Lublinie w 1924 roku, powiedział: „Jest to najdumniejsza pieśń, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła”.

Apel odbył się na scenie miechowskiego Domu Kultury. Uczniom dziękował dyrektor Zygmunt Dróżdż, nawiązując do historycznych wydarzeń i przypominając o odpowiedzialności za wolność wywalczoną przez naszych przodków.

Uroczystość przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: Małgorzaty Kopeć, Krzysztofa Drdzenia, Agnieszki Gajos i Urszuli Stawiarskiej – Kurczych.

Na zakończenie gościnnie wystąpiły uczennice klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie, z układem tanecznym „Barwy Ojczyzny” do muzyki Audiomachine – Existance. Występ przygotowała: Urszula Stawiarska – Kurczych.

Małgorzata Kopeć