Nadchodzące wydarzenia

Zdawalność matury
w roku 2017:
95%

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie

MACIEK BIELAWSKI z klasy 3 a STYPENDYSTĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

Maciej Bielawski został stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość wręczenia dyplomów przez Małopolskiego Kuratora Oświaty – panią Barbarę Nowak, odbyła się 24 stycznia 2017 r. w Kuratorium Oświaty w Krakowie. Nagroda ta przyznawana jest na koniec roku szkolnego dla ucznia o najwyższej średniej ocen w szkole. Maciek na koniec klasy drugiej uzyskał średnią 5,55. Jest on uczniem wszechstronnie uzdolnionym zarówno z przedmiotów humanistycznych jak i matematyczno-przyrodniczych. Jego dodatkowym osiągnięciem w roku szkolnym 2015/2016 był udział w finale Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński. W ubiegłym roku szkolnym, oprócz zajęć obowiązkowych, uczestniczył w dodatkowym projekcie „Biologia po angielsku”. Angażuje się również w działalność na rzecz szkoły i środowiska – podczas Światowych Dni Młodzieży aktywnie udzielał się jako wolontariusz – tłumacz języka angielskiego.


Marta Majewska • 27 Stycznia 2017 r.


WERSJA BETA