Nadchodzące wydarzenia

Zdawalność matury
w roku 2017:
95%

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie

Małopolska Chmura Edukacyjna z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym w Miechowie

Celem projektu jest realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie chcących rozwijać zainteresowania w celu podniesienia kompetencji kluczowych oraz umiejętności w ramach wybranych obszarów tematycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.


Materiały do pobrania Regulamin uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia
Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika Projektu
Załącznik nr 3 - Zakres Danych Osobowych
Załącznik nr 4 - Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

WERSJA BETA