Nadchodzące wydarzenia

Zdawalność matury
w roku 2017:
95%

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie

Przewodnicząca Rady Rodziców: Ewa Szymoniak- Książek
Zastępca Przewodniczącej: Dariusz Soska
Skarbnik: Magdalena Stachura
Sekretarz: Katarzyna Włodarczyk
Członkowie: Irmina Pawlik, Krzysztof Szwaja , Jolanta Bogacz, Kasjana Osikowska,
Nadieżda Bróg, Teresa Huma, Jolanta Madejska, Edyta Pawlik, Elżbieta Bielska.

Konto Rady Rodziców: 93 10202892 0000540200176677
NIP: 659-14-33-075


Archiwalne zdjęcia przewodniczących
Leonard Mieroszewski Stanisław Staszewski Piotr Spiechowicz
Józef Dzieża Władysław Nadybski Jan Wacowski
Wacław Siniarski Stanisław Jamroży Apolinary Biernacki
Zdzisław Nowak Jan Konieczny Marian Hac
Franciszek Dela Marian Strzelec Stanisław Bukalski
Jan Szostak Jerzy Uchto Stanisław Cierpisz
Jan Paweł Janus Marian Tambor Stanisław Niedbał
Mirosław Kucharski Krzysztof Świerczek Tomasz Bujak
WERSJA BETA