Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r.od 11 do 16 lipca 2019 r.
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.od 21 do 25 czerwca 2019 r.nie dotyczy
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.28 czerwca 2019 r. godz. 12.0031 lipca 2019 r. godz. 12.00
4.Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:
- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone.
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone.
do 10 lipca 2019 r.do 22 sierpnia 2019 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.11 lipca 2019 r. godz.12.0023 sierpnia 2019 r. godz.12.00

KLASA 1e - MEDYCZNA

W zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:

Biologia – 11 godzin w całym cyklu kształcenia

Chemia – 11 godzin w całym cyklu kształcenia

Przedmioty uzupełniające:

 • fizyka w naukach przyrodniczych
 • historia i społeczeństwo
 • matematyka stosowana

Nauczane języki: język angielski

do wyboru: język niemiecki lub język włoski

KLASA 1f - HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

W zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:

Język polski – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Historia – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Język angielski – 6 godzin w całym cyklu kształcenia

Przedmioty uzupełniające:

 • wiedza o społeczeństwie
 • przyroda

Nauczane języki: język angielski

do wyboru: język niemiecki lub język włoski

KLASA 1g - POLITECHNICZNA Z FIZYKĄ

W zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:

Matematyka – 9 godzin w całym cyklu kształcenia

Fizyka – 10 godzin w całym cyklu kształcenia

Przedmioty uzupełniające:

 • chemia w naukach przyrodniczych
 • wstęp do programowania
 • historia i społeczeństwo

Nauczane języki: język angielski

do wyboru: język niemiecki lub język włoski

KLASA 1h - POLITECHNICZNA Z CHEMIĄ

W zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:

Matematyka – 9 godzin w całym cyklu kształcenia

Chemia – 10 godzin w całym cyklu kształcenia

Przedmioty uzupełniające:

 • fizyka w naukach przyrodniczych
 • wstęp do programowania
 • historia i społeczeństwo

Nauczane języki: język angielski

do wyboru: język niemiecki lub język włoski