spotkanie

prelekcja z geografii odbyła się we wtorek