Opiekunowie: Andrzej Śliwiński, Adam Kania

Szkolny Klub Honorowych Krwiodawców został założony w 2006 roku z inicjatywy prof. Adama Kani i Andrzeja Śliwińskiego. Głównym celem naszego Klubu jest propagowanie wśród uczniów idei honorowego oddawania krwi, najcenniejszego z leków – daru serca, które jest wzorem i wyrazem troski o zdrowie i życie chorych. Cel ten realizujemy poprzez organizowanie na terenie Naszej szkoły akcji oddawania krwi we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Od roku 2009 jesteśmy w Łańcuchu Krewniaków – ogólnopolskiej akcji społecznej promującej honorowe krwiodawstwo oraz ideę transplantacji.

logo HDK
HDK
HDK