małopolska chmura edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym w Miechowie

Celem projektu jest realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie chcących rozwijać zainteresowania w celu podniesienia kompetencji kluczowych oraz umiejętności w ramach wybranych obszarów tematycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

  1. Beneficjent: Powiat Miechowski
  2. Wartość projektu: 7 175,25 zł
  3. Wartość wkładu Unii Europejskiej: 6 816,48 zł

Materiały do pobrania

Regulamin uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia
Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika Projektu
Załącznik nr 3 – Zakres Danych Osobowych
Załącznik nr 4 – Deklaracja uczestnictwa w Projekcie