Małopolska Chmura Edukacyjna z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym w Miechowie

Celem projektu jest realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie chcących rozwijać zainteresowania w celu podniesienia kompetencji kluczowych oraz umiejętności w ramach wybranych obszarów tematycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Materiały do pobrania