Tadeusz Lech
Tadeusz Lech –
pierwszy dyrektor miechowskiego gimnazjum
brak zdjęcia
Kazimierz Sieradzki
Antoni Artymiak
Antoni Artymiak
Franciszek Łapka
Franciszek Łapka
od 1932 do grudnia 1945 roku
Bronisława Terlecka
Bronisława Terlecka
od stycznia do maja 1946 roku
brak zdjęcia
Kazimierz Płaczek –
od września 1946 do sierpnia 1947 roku
Jan Kołodziejczyk
Jan Kołodziejczyk –
od września 1947 roku do sierpnia 1949 roku
Michał Dąbrowski
Michał Dąbrowski – od września 1949 roku do sierpnia 1954
Józef Zięba
Józef Zięba –
od września 1954 do sierpnia 1955 roku
Ernest Kolano
Ernest Kolano –
od września 1955 do sierpnia 1984 roku
Tadeusz Zaich
Tadeusz Zaich –
od września 1984 do czerwca 1992 roku
Zbigniew Mucha
Zbigniew Mucha –
od czerwca 1992 do kwietnia 1993 roku
Zbigniew Żabiński
Zbigniew Żabiński –
od maja 1993 do sierpnia 2006 roku
Zygmunt Dróżdż
Zygmunt Dróżdż –
od września 2006 roku do sierpnia 2021 roku
Krzysztof Gajos –
od września 2021 roku