PIELĘGNIARKA

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami LO sprawowana jest w Gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przez pielęgniarkę Beatę Paradowską – Kuropatwę. Pani Beata jest pracownikiem Niepublicznego Zakładu Usług Pielęgniarskich „Amikus”. W Gabinecie Medycznym wykonywane są testy przesiewowe przygotowujące młodzież do profilaktycznych badań lekarskich (kl. I i kl. III). Pielęgniarka prowadzi również postępowanie diagnostyczne w przypadku uzyskania dodatnich wyników testów. Udziela pomocy uczniom w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć. Pielęgniarka szkolna prowadzi także czynne poradnictwo dla uczniów z problemami szkolnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Bierze udział w edukacji zdrowotnej uczniów.

Gabinet pielęgniarki szkolnej czynny jest codziennie (oprócz wtorków): godz. 7.00 – 14.35