Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami LO sprawowana jest w Gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przez panie pielęgniarki: mgr Dagmarę Kobińską-Halczuch i mgr Grażynę Rojek. W gabinecie medycznym wykonywane są testy przesiewowe przygotowujące młodzież do profilaktycznych badań lekarskich (kl. I i kl. III). Prowadzone jest  również postępowanie diagnostyczne w przypadku uzyskania dodatnich wyników testów. Udzielana jest pomoc uczniom w  sytuacji: nagłych zachorowań, urazów, zatruć. Pielęgniarki szkolne prowadzą także czynne poradnictwo dla uczniów z problemami szkolnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Biorą udział w edukacji zdrowotnej uczniów.

Gabinet pielęgniarki szkolnej czynny jest codziennie (oprócz wtorków):
godz. 7.00 – 14.35