Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami LO sprawowana jest w Gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przez panią pielęgniarkę Agnieszkę Jamroży. W gabinecie medycznym wykonywane są testy przesiewowe przygotowujące młodzież do profilaktycznych badań lekarskich (kl. I i kl. III). Prowadzone jest  również postępowanie diagnostyczne w przypadku uzyskania dodatnich wyników testów. Udzielana jest pomoc uczniom w  sytuacji: nagłych zachorowań, urazów, zatruć. Pielęgniarki szkolne prowadzą także czynne poradnictwo dla uczniów z problemami szkolnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Biorą udział w edukacji zdrowotnej uczniów.

Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00-14.00