RADA RODZICÓW

Przewodnicząca Rady Rodziców: Ewa Szymoniak- Książek
Zastępca Przewodniczącej: Dariusz Soska
Skarbnik: Magdalena Stachura
Sekretarz: Katarzyna Włodarczyk
Członkowie: Irmina Pawlik, Krzysztof Szwaja , Jolanta Bogacz, Kasjana Osikowska,
Nadieżda Bróg, Teresa Huma, Jolanta Madejska, Edyta Pawlik, Elżbieta Bielska.

Konto Rady Rodziców: 93 1020 2892 0000 5402 0017 6677
NIP: 659-14-33-075

Archiwalne zdjęcia przewodniczących

Leonard Mieroszewski

Stanisław Staszewski

Piotr Spiechowicz

Józef Dzieża

Władysław Nadybski

Jan Wacowski

Wacław Siniarski

Stanisław Jamroży

Apolinary Biernacki

Zdzisław Nowak

Jan Konieczny

Marian Hac

Franciszek Dela

Marian Strzelec

Stanisław Bukalski

Jan Szostak

Jerzy Uchto

Stanisław Cierpisz

Jan Paweł Janus

Marian Tambor

Stanisław Niedbał

Mirosław Kucharski

Krzysztof Świerczek

Tomasz Bujak