Opiekunowie: Barbara Zaich

Uczniowie naszej szkoły od bardzo dawna aktywnie włączają się w działalność miechowskiej organizacji PCK. Jeszcze w okresie okupacji hitlerowskiej młodzież ówczesnego gimnazjum, a obecnego Liceum, zajmowała się zbieraniem produktów żywnościowych, które za pośrednictwem PCK i RGO (Rada Główna Opiekuńcza) wysyłano do obozów jenieckich na terenie III Rzeszy. Najwięcej paczek wysłano wówczas do obozu oficerów polskich w Murnau.

logo PCK

Obecna nasza działalność polega na uczestnictwie w akcjach pomocy organizowanych przez PCK na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, biednych, wielodzietnych, niepełnych, ofiar klęsk żywiołowych, katastrof oraz ludzi bezdomnych, samotnych i chorych, polegających najczęściej na udziale w kwestach ulicznych PCK, organizowaniu zbiórek słodyczy, zabawek, książek.

Jeśli chcesz pomagać innym realizując zadania Czerwonego Krzyża – przyłącz się do nas!

szkolne koło PCK