Wstęp

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej lomiechow.eu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe

Telefon: 41 383 10 35
email: lo@miechow.pl
Adres korespondencyjny: Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie, 32-200 Miechów, ul. M. Konopnickiej 2

Data publikacji strony: 06.01.2014 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.02.2021 r.

Ułatwienia na stronie

Zmiana kontrastu strony
Zmiana rozmiaru fonta
Zmiana odstępu między znakami w tekście
Podświetlenie linków
Nawigacja klawiaturą

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 15.02.2021 roku.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby:

Dla samochodów osobowych:

Do Szkoły prowadzi droga dojazdowa od bramy wjazdowej przy ul. M. Konopnickiej w Miechowie.

Dla transportu miejskiego:

Najbliższe przystanki:

  • Linia 1 – M. Konopnickiej – LO
  • Linia 2 – Racławicka – Park

Dostępność wejścia

Wejście dla niepełnosprawnych jest zlokalizowane od południowej strony budynku.

Dostępność parkingu

Miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajduje się na dziedzińcu przy wejściu do budynku.

Dostępność toalety

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia 

  1. Dotarcie na wyższy poziom wymaga pokonanie klatki schodowej.

 Pomoc w pokonaniu większych barier

  1. Istnieje możliwość pomocy której udzielają  pracownicy Szkoły

 Obsługa osób słabosłyszących

  1. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego