Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 15 czerwca do 10 lipca br. do godz 15.00
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.do 10 lipca br. do godz. 15.00– świadectwo ukończenia szkoły,
do 4 sierpnia br. do godz. 15.00– zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.do 12 sierpnia br.
4.Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone.
od 13 do 18 sierpnia br. do godz. 15.00
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych. do 19 sierpnia br. do godz. 15.00

KLASA 1a - MEDYCZNA

W zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:

Biologia – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Chemia – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Matematyka – 6 godzin w całym cyklu kształcenia

Nauczane języki: język angielski

do wyboru: język niemiecki lub język włoski

KLASA 1b - HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

W zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:

Język polski – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Historia – 6 godzin w całym cyklu kształcenia

Język angielski – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Nauczane języki: język angielski

do wyboru: język niemiecki lub język francuski

KLASA 1c - POLITECHNICZNA Z FIZYKĄ

W zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:

Matematyka – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Fizyka – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Przedmioty uzupełniające

Chemia – 3 godziny w całym cyklu kształcenia

Informatyka – 3 godziny w całym cyklu kształcenia

Nauczane języki: język angielski

do wyboru: język niemiecki lub język włoski

KLASA 1d - MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

W zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:

Matematyka – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Informatyka – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Przedmioty uzupełniające

Fizyka – 3 godziny w całym cyklu kształcenia

Chemia – 3 godziny w całym cyklu kształcenia

Nauczane języki: język angielski

do wyboru: język niemiecki lub język włoski