MATERIAŁY REKRUTACYJNE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WNIOSEK O PRZYJĘCIE

DRUK DO POBRANIA

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 15 czerwca do 10 lipca br. do godz 15.00
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. do 10 lipca br. do godz. 15.00– świadectwo ukończenia szkoły,
do 4 sierpnia br. do godz. 15.00– zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 12 sierpnia br.
4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone.
od 13 do 18 sierpnia br. do godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych. do 19 sierpnia br. do godz. 15.00

KLASA 1a – MEDYCZNA

Klasa medyczna

W zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:

Biologia – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Chemia – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Matematyka – 6 godzin w całym cyklu kształcenia

Nauczane języki: język angielski

do wyboru: język niemiecki lub język włoski

KLASA 1b – HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

Klasa humanistyczno-językowa

W zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:

Język polski – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Historia – 6 godzin w całym cyklu kształcenia

Język angielski – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Nauczane języki: język angielski

do wyboru: język niemiecki lub język francuski

KLASA 1c – POLITECHNICZNA Z FIZYKĄ

Klasa politechniczna z fizyką

W zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:

Matematyka – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Fizyka – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Przedmioty uzupełniające

Chemia – 3 godziny w całym cyklu kształcenia

Informatyka – 3 godziny w całym cyklu kształcenia

Nauczane języki: język angielski

do wyboru: język niemiecki lub język włoski

KLASA 1d – MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

Klasa matematyczno-informatyczna

W zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:

Matematyka – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Informatyka – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Przedmioty uzupełniające

Fizyka – 3 godziny w całym cyklu kształcenia

Chemia – 3 godziny w całym cyklu kształcenia

Nauczane języki: język angielski

do wyboru: język niemiecki lub język włoski