– 2014 – Lipiec

10 lipca br. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych. W związku z tym, każda rodzina, bez względu na dochód, która posiada 4 lub więcej dzieci i mieszka na terenie gminy Miechów, może otrzymać pomoc finansową. Wsparcie udzielane jest jednorazowo w minimalnej kwocie 150 zł dla ucznia i przeznaczone jest na zakup artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Wspomniana kwota może ulec zwiększeniu, w zależności od liczby uczniów kwalifikujących się do projektu. Aby otrzymać dofinansowanie należy …

czytaj dalej Pomoc dla rodzin wielodzietnych – Pierwszy dzwonek