Gimnazjalisto czekamy na Ciebie!
Pamiętaj o złożeniu świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w dniach od 24-28.06.2016.

Na wszystkie pytania dotyczące rekrutacji odpowiadamy telefonicznie: 41 383 10 35, a także drogą elektroniczną: lo@miechow.pl.

Autor: