Kasia Mikołajczyk (IIIa) uczestniczką etapu okręgowego XLVI Olimpiaday Biologicznej

Olimpiada Biologiczna to ogólnopolski konkurs przeprowadzany od 1971 roku, który jest przeznaczony dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych biologią. Jest on organizowany przez Komitet Główny Olimpiady Biologicznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, wraz z komitetami okręgowymi. Głównym celem olimpiady jest zwiększenie wśród młodzieży zainteresowania biologią oraz pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym w podjęciu studiów na wybranym kierunku. Olimpiada biologiczna składa się z 3 etapów: eliminacji szkolnych (zawodów I stopnia), eliminacji okręgowych (zawodów II stopnia) i eliminacji centralnych (zawodów III stopnia). Na każdym z etapów sprawdzana jest wiedza ucznia. Ponadto, niezbędnym warunkiem udziału w olimpiadzie jest wykonanie pracy badawczej, opartej na badaniu wybranego zjawiska biologicznego poprzez przeprowadzenie odpowiednich obserwacji, doswiadczeń.

W roku bieżącym przez eliminacje szkolne pomyslnie przebrnęła Katarzyna Mikołajczyk z klasy IIIa. W swoich badaniach Kasia sprawdzała wpływ wyciągów z lisci orzecha włoskiego oraz wrotyczu pospolitego na żarłocznsć larw stonki ziemniaczanej. Udana praca badawcza, a także dobry wynik testu kwalifikacyjnego, sprawdzającego wiedzę biologiczną ucznia umożliwił jej udział w etapie okręgowym olimpiady. Eliminacje te miały miejsce 21 stycznia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczyło w nich tylko 99 uczniów z województwa małopolskiego i podkarpackiego, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w zawodach I stopnia.