Konkurs ,,Maks Matematyczny”

09.03.2017 r odbył się Internetowy Konkurs Matematyczny „MAKS MATEMATYCZNY”. Wzięło w nim udział 10 uczniów z klas: 1c, 2c i 2d. Maks Matematyczny jest nową koncepcją konkursu matematycznego, która wykorzystuje technologie informatyczne. Zadaniem uczestnika konkursu było samodzielne rozwiązanie dwóch zadań optymalizacyjnych w formie internetowych gier matematycznych. Konkurs był organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty. Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska.