Zajęcia edukacyjne w Ojcowie

W ubiegły piątek klasa IIa uczestniczyła w zajęciach terenowych, prowadzonych przez pracowników Ojcowskiego Parku Narodowego. Zajęcia polegały na przeprowadzeniu oceny stanu czystości wody Prądnika oraz jego dopływu – Sąspówki (a ściślej Młynówki). Uczniowie dokonali pomiaru temperatury wody, jej przejrzystości, pH, zawartości azotanów, twardości oraz oznaczali organizmy wodne. Zaobserwowali m.in. występujące tam licznie larwy jętek, chruścików, kiełże.W oparciu o uzyskane wyniki określali jakość wody w rzece. Poznali podstawowe metody badań wody, ale także podziwiali ojcowski krajobraz i kibicowali uczestnikom odbywającego się w Ojcowie maratonu.