11 LISTOPADA W DOMU KOMBATANTA

Jak co roku młodzież naszego Liceum odwiedziła mieszkańców DPS – u Dom Kombatanta w Miechowie, by w sposób uroczysty i godny wspólnie świętować Dzień Niepodległości.