MATEMATYCY SZLAKIEM WYSPIAŃSKIEGO…

Pierwszym punktem programu była legendarna kawiarnia „Jama Michalika”, gdzie w 1905 roku rozpoczął swoją działalność kabaret „Zielony Balonik”. Dlatego też młodzież i nauczyciele zostali powitani "spacerem" po młodopolskim Krakowie do słów "Zaczarowanej dorożki" K.I. Gałczyńskiego. Niezwykłe wrażenie na młodzieży zrobiło nie tylko secesyjne wnętrze kawiarni, ale i spektakl na podstawie tekstu Stanisława Jerzego Kulisia „Aeroplany” w wykonaniu TEATRU NIEDUŻEGO RYSZARDA SPYTA.
Następnie licealiści oglądali dzieła, jednego z najwybitniejszych i z pewnością najbardziej wszechstronnych polskich artystów, Stanisława Wyspiańskiego w Kościele Ojców Franciszkanów.
Zwiedzanie młodopolskiego Krakowa zakończyło się w Muzeum Narodowym, gdzie wszyscy podziwiali znakomitą wystawę "WYSPIAŃSKI" prezentującą pełną kolekcję dzieł Stanisława Wyspiańskiego zgromadzonych w MNK. Liczący blisko 900 pozycji inwentarzowych zbiór prac tego artysty, jednego z najwybitniejszych twórców polskich – malarza, rysownika, grafika, a także poety, dramatopisarza, scenografa i reformatora teatru, posiada bezprecedensową wartość artystyczną i nie znajduje analogii w żadnej innej kolekcji dzieł Wyspiańskiego w Polsce i za granicą.

Wyjątkowy i niepowtarzalny charakter nadaje również tej kolekcji kontekst historyczny, związki autora "Wesela" z Krakowem, miastem, z którym związał całe swe życie i twórczość, z tutejszymi kościołami i budynkami użyteczności publicznej, dla których projektował swe monumentalne realizacje.

Relację zdjęciową przygotowała Milena Marzec z klasy 3d