Zofia Kołodziej

"Człowiek odchodzi, pamięć zostaje…"
Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej pracownicy
Ś.P. Zofii Kołodziej.
Msza pogrzebowa odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2018 roku o godzinie 11:00 na cmentarzu parafialnym w Miechowie.