DW "3 DSH" na Zlocie ZHP w Gdańsku

Od 3 do 16 sierpnia patrol z Drużyny Wędrowniczej "3DSH" pod przewodnictwem prof. Adama Kani przebywał na Zlocie ZHP w Gdańsku. Stanowiliśmy cześć Gniazda Kieleckiego na tej ogromnej imprezie, która połączyła około 12 tys. harcerzy na Wyspie Sobieszewskiej. Było to nie tylko uczestnictwo w grupie kwatermistrzowskiej i programie. Nasze absolwentki przewodziły zastępowi miechowsko-koneckiemu i starachowickiemu. Był to czas wspaniałego spotkani i integracji harcerzy z całej Polski.