ŚWIADECTWA MATURALNE

Rozdanie świadectw maturalnych nastąpi w dniu jutrzejszym tj. 04.07.2019r. o godzinie 9:00