Informacje dla rodziców

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkól i placówek oświatowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w naszej szkole od dnia 25 marca 2020 roku jest realizowana obowiązkowa nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik na odległość realizowane w naszej szkole wynikają z możliwości technicznych, sposobu ich prowadzenia, wyboru danej formy przez nauczyciela uczącego. Przy wyborze metod nauczania uwzględniona została dostępność uczniów do różnych metod komunikacji zdalnej oraz specyfika nauczanego przedmiotu.

Nauczyciele uczący w porozumieniu z wychowawcami klas i młodzieżą mogą wykorzystywać w organizacji kształcenia stworzoną przez młodzież grupę na portalach społecznościowych.

Zajęcia kształcenia na odległość mogą odbywać się zarówno z użyciem monitorów ekranowych, jak i bez ich użycia.

O wybranej formie kształcenia nauczyciele poinformowali młodzież , ustalili możliwości kontaktu z uczniami.

Podstawą kształcenia jest tygodniowy plan lekcji dla danej klasy.

Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on-line. Nauczanie zdalne może mieć różną formę, ale najistotniejsza jest możliwość zrealizowania celu nauczani a przy zachowaniu bezpieczeństwa psychofizycznego i cybernetycznego jego uczestników. Bardzo ważna w procesie uczenia się jest jego systematyczność, samozdyscyplinowanie uczących się uczniów, jak również takie zorganizowanie czasu by było miejsce zarówno na naukę indywidualną i na odpoczynek.

Przypominam, że obowiązuje nas wszystkich zarządzenia władz państwowych i sanitarnych związanych z walką z epidemią z wirusem.

Prosimy o sygnalizowanie występujących problemów, trudności w nauczaniu i ich zgłaszanie na adres mailowy szkoły lo@miechow.pl.