EGZAMIN MATURALNY

Harmonogram nowych terminów egzaminów maturalnych dostępny jest pod adresem: https://cke.gov.pl/