ODBIÓR ŚWIADECTW

Uczniowie mogą odebrać świadectwa promocyjne według harmonogramu tak by zapewnić odpowiednie warunki związane z pandemią. Przypominamy o obowiązku stosowania maseczek na terenie szkoły.