ernest kolano optimized optimized 1 scaled
ernest kolano optimized optimized 1 scaled

„Zapisuję czterem żywiołom
to co miałem na niedługie władanie
ogniowi – myśl
niech kwitnie ogień
ziemi którą kochałem za bardzo
ciało moje jałowe ziarno

to co zostanie
kropla wody
niech krąży między
ziemią niebem…”
Zbigniew HerbertDzisiaj, dnia 17 maja 2021 r. zmarł Pan Ernest Kolano – wieloletni Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie. Pełnił obowiązki dyrektora naszej szkoły
od 1.09.1955 r. do 31.08.1984 r., tym samym będąc dyrektorem z najdłuższą kadencją, w czasie której
zainicjował i z sukcesem doprowadził do końca budowę obecnego budynku liceum.
Był człowiekiem wyjątkowym, podejmował szereg działań służących rozwojowi szkoły. Stwarzał
warunki sprzyjające doskonaleniu intelektualnemu i artystycznemu uczniów. Wspierał nauczycieli,
cenił sobie współpracę z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym. Wzbudzał ogólny szacunek i respekt.
Długoletnia praca na stanowisku dyrektora pozostanie dla wielu testamentem Jego działań.
Pan Dyrektor Ernest Kolano był człowiekiem wielu pasji, obdarzonym silnym charakterem, erudycją,
kulturą osobistą, ale przede wszystkim talentem pedagogicznym, którym zapisał się w pamięci wielu
pokoleń uczniów. To, co zostawił po sobie jak „kropla wody niech krąży między ziemią niebem”…

Naszego Dyrektora, Kolegę i Nauczyciela pożegnamy podczas uroczystości pogrzebowej w dniu 19
maja 2021 r. o godzinie 12.