Informuję, że 12 listopada 2021 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników niepedagogicznych Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie.