1c 2 scaled
1c 2 scaled

„Naród, który nie zna swej historii skazany jest na jej powtórne przeżycie”

George Santayana

21 marca 2022 r. uczniowie klasy 1 c wraz z profesorkami panią Małgorzatą Kałwą i panią Dorotą
Rogalską brali udział w niezwykłej lekcji historii na terenach byłego obozu koncentracyjnego –
AUSCHWITZ-BIRKENAU. Zetknięcie się z jednej strony z ogromnym ludzkim cierpieniem, a z drugiej
z wielkim okrucieństwem oprawców – wywarło silne wrażenie na uczniach klasy 1c. Osobiste rzeczy
więźniów, ubrania, obuwie, ludzkie włosy, fotografie dzieci cierpiących z powody bólu, głodu
i strachu, warunki obozowe, doświadczenia medyczne, miejsca kaźni wstrząsnęły nami najbardziej.
Opowieści pani przewodnik, m.in. o bezwzględnym traktowaniu więźniów, selekcjach dopełniały
obrazu okrucieństwa drugiej wojny światowej.
Gdy trafiało się do obozu pozycja społeczna, zawód czy majątek nie grały roli. Jedynie wiek, zdrowie
i zdolność do pracy decydowały o dalszym losie więźnia. To pokazuje jak w jednej malutkiej chwili
zmieniało się życie człowieka. Trafiał do świata pozbawionego zasad i odbierającego poczucie
bezpieczeństwa, które znał. O ile przeżył, zmuszony był funkcjonować w innym świecie
obdzierającym go brutalnie z człowieczeństwa.
Ten dzień i miejsce wizyty na długo zapadną w pamięci uczniów dając im nowe spojrzenie na historię
II wojny światowej i przybliżając do odpowiedzi na pytanie: do czego może doprowadzić
nieuzasadniona nienawiść i niesłuszne uprzedzenia. Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu to
jedno z tych miejsc, o których należy pamiętać i zabiegać o to, by tę pamięć zachowali inny.
Aleksandra Sosnowska 1C

Autor: