2

8 listopada br. w naszym liceum rozpoczęto cykl spotkań w ramach programu
„Humanistyka w działaniu” prowadzonego przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wykład w formie stacjonarnej dla uczniów III
klasy o profilu matematyczno-fizycznym poprowadziła wykładowczyni z Katedry Języka
Polskiego IFP Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej dr hab. prof. UKEN Ewa Horyń.
Uczniowie, pod opieką koordynator programu w naszej szkole, Anieli Leks-
Kamyszek, podczas wykładu, którego tytuł brzmiał „Poprawność w mowie i piśmie”, zapoznali się
m.in. z pojęciem kultury języka, składnikami kultury języka, zjawiskiem normy językowej
(wzorcowej i użytkowej), innowacją językową, a także dowiedzieli się, jakie są przyczyny
powstawania błędów językowych.
Po wykładzie Pani Ewa Horyń podziękowała Dyrektorowi szkoły, Panu Krzysztofowi
Gajosowi za wyrażenie zgody na realizację powyższego projektu w siedzibie naszego
liceum oraz umożliwienie uczniom uczestnictwa w prelekcjach.
Zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy powyższe wykłady dla uczniów
będą odbywały się cyklicznie – dwa razy w semestrze.

Aniela Leks-Kamyszek

1
2