RYDLÓWKA


Rydlówka to zabytkowy dworek w Bronowicach – kiedyś podkrakowskiej wsi,
dzisiaj dzielnicy Krakowa. Znany przede wszystkim jako miejsce słynnego
wesela Lucjana Rydla, krakowskiego poety i Jadwigi Mikołajczykówny,
dziewczyny z Bronowic – Państwa Młodych z dramatu Stanisława
Wyspiańskiego „Wesele”. Bliskość tego miejsca (dosłownie i w przenośni)
powoduje, że nie może być lekcji dotyczących Młodej Polski, a zwłaszcza
„Wesela”, bez wizyty w Rydlówce. To wyjątkowe muzeum, do którego
wchodzimy jako goście rodziny Rydlów, dotykamy historii sprzed lat, widzimy
portrety i prywatne fotografie osób znanych z kart literatury oraz obrazy
Bronowic sprzed wieku. Wyjątkowe doświadczenie. Jakby czas się zatrzymał…
Tym razem dla klasy 3A.
Kiedyś Lucjan Rydel i Włodzimierz Tetmajer poślubili siostry Mikołajczykówny –
Jadwigę i Hannę. A my mieliśmy wśród nas Anię Mikołajczyk(ównę), która w
imieniu klasy podziękowała za wizytę w Księdze Gości i z pewnością czuła się w
tym miejscu wyjątkowo…
Małgorzata Kopeć – Kolano
Agnieszka Gajos