3f5e9ca9 d5b7 4ffa b18d 6023e171093c

Zielona Przyszłość! 🌿💡 18 kwietnia Grupa EcoEcho, czyli uczniowie klasy matematyczno-fizycznej naszego liceum, zorganizowali w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Fihel w Miechowie prelekcję na temat odnawialnych źródeł energii. Podczas spotkania wyjaśniali, czym jest OZE oraz jakie są dostępne rodzaje i technologie. Opowiadali także m.in. o mikroinstalacjach, w tym o fotowoltaice i dofinansowaniach z nią związanych. Wykład wzbogacony był o doświadczenia i konkurs z nagrodami. Na spotkaniu pojawiła się klasa 1D oraz goście specjalni: Burmistrz Gminy i Miasta Miechów – Pan Dariusz Marczewski, Wicestarosta – Pan Paweł Osikowski, dyrektor naszego liceum – Pan Krzysztof Gajos, Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Miechowie – Pani Edyta Pypłacz oraz przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Szczególne podziękowania za pomoc i udostępnienie sali wykładowej należą się Dyrektor Biblioteki Publicznej w Miechowie – Pani Annie Donabidowicz.

autor: Agnieszka Sumera

Autor: