Adam Kania 1

matematyka, informatyka, podstawy przedsiębiorczości