mgr Przemysław Skoczeń

historia, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie