Witek Borucki

geografia, przyroda, wychowanie fizyczne