Tutaj znajdziesz wszystko co potrzebne do procesu rekrutacji:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r.od 11 do 16 lipca 2019 r.
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.od 21 do 25 czerwca 2019 r.nie dotyczy
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.28 czerwca 2019 r. godz. 12.0031 lipca 2019 r. godz. 12.00
4.Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:
- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone.
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone.
do 10 lipca 2019 r.do 22 sierpnia 2019 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.11 lipca 2019 r. godz.12.0023 sierpnia 2019 r. godz.12.00