„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…
Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”.
Ks. J. Twardowski

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Marty Majewskiej, Nauczycielki, Wychowawczyni, Koleżanki, Przyjaciela.
Marta była osobą ciepłą, serdeczną, otwartą na potrzeby drugiego człowieka.
Żegnamy naszą koleżankę, oddaną swojej pracy nauczycielkę, wspaniałego człowieka, Panią Martę Majewską, która żyła i pracowała wśród nas i z nami.
Na odejście kogoś, kogo się zna nie można się przygotować…
Będzie brzmiał w naszych uszach Twój głos, będziemy czuli Twoją obecność, ponieważ pozostaniesz w naszych wspomnieniach…
Naszą Koleżankę i Nauczycielkę pożegnamy podczas uroczystości pogrzebowej w dniu 27 października 2018 r. o godzinie 12.