na str 14 listopada 2018 copy
na str 14 listopada 2018 copy

Zakończył się drugi rok realizacji projektu Małopolska Chmura Edukacyjna, w ramach którego młodzież naszego Liceum, zainteresowana poszerzeniem wiedzy biologicznej uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych, organizowanych we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Zajęcia te odbywały się w oparciu o nowoczesne techniki informacyjno-edukacyjne w formule on line. Były one prowadzone przez pracowników naukowych UJ oraz nauczyciela biologii w szkole, wg scenariuszy opracowanych przez pracownika uczelni. Ich tematyka była różnorodna, ale przede wszystkim były one nakierowane na wykonywanie eksperymentów, zapoznanie uczniów z metodologią badań naukowych. W ramach programu uczniowie brali również udział w zajęciach wyjazdowych oraz warsztatach weekendowych bezpośrednio na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzięki dofinansowaniu projektu z Unii Europejskiej szkoła miała możliwość zakupu wielu pomocy naukowych, niezbędnych do realizacji celów projektu, ale także przydatnych w realizacji programu nauczania z biologii. Zapraszamy pierwszoklasistów do udziału w kolejnej edycji programu!