– Barbara Zaich

Mandarynki i pomarańcze Pomarancze i mandarynki.....

Zajęcia stacjonarne z biologii na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w ramach programu MChE tym razem poświęcone były najliczniejszej gatunkowo grupie zwierząt – OWADOM. Oprócz informacji tzw. podręcznikowych uczniowie wysłuchali ciekawostek dotyczących taksonu, uwag praktycznych odnośnie hodowli owadów i innych zwierząt, budowali hotele dla owadów. Najwięcej emocji wzbudziła konsumpcja np. larw mącznika młynarka, drewnojada, świerszczy… Degustacja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Po zajęciach zwiedzaliśmy ogród i szklarnie Uniwersytetu, a następnie Ogród Botaniczny przy ulicy Mikołaja Kopernika, który o tej porze roku na pewno warto odwiedzić (ul.Kopernika, 5 minut od dworca). Poniżej migawki w wycieczki, w tym także zdjęcia roślin, wykonane przez uczniów w Ogrodzie Botanicznym w ramach mini-konkursu fotograficznego.

Kolejny wyjazd w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” umożliwił grupie uczniów z klasy 1a i 1e uczestniczenie w zajęciach na Uniwersytecie Rolniczym, poświęconych kwasom nukleinowym. Uczniowie izolowali DNA z owoców, przeprowadzali elektroforetyczny rozdział fragmentów DNA, „bawili się” ciekłym azotem. Zwiedzili także laboratoria uczelni.

2 1
3 1
4 1
5 1
6 1

28 września w budynku Starostwa w Miechowie miał miejsce finał Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Rola pszczół w zapylaniu roślin”, zorganizowany przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie, Powiatowe Koło Pszczelarzy w Miechowie oraz Powiat Miechowski. Konkurs poprzedził cykl warsztatów dla młodzieży poświęconych tematyce pszczelarstwa, prowadzonych przez lokalnych pasjonatów-bartników.

Konkurs składał się z części teoretycznej – testu wiedzy, pytania otwartego i praktycznej, w której należało wykonać świecę i częściowo ubrać strój pszczelarza. Wyróżniono pięciu uczestników. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy IIa, które zajęły odpowiednio:

  • III miejsce Emilia Wystup
  • IV miejsce Kinga Otwinowska
  • V miejsce Nikol Wrzesień
uczestnicy …<p class=czytaj dalej Powiatowy konkurs ekologiczno-pszczelarski

4

W ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” cztery uczennice naszej szkoły uczestniczyły w kilkudniowych warsztatach naukowych z biologii, zorganizowanych przez Uniwersytet Jagielloński. Był to już trzeci w tym roku szkolnym wyjazd tego typu. Warsztaty kończą tegoroczną edycję programu, który poprzez dodatkowe zajęcia umożliwił uczniom zainteresowanym przedmiotem poszerzanie wiedzy przyrodniczej.

1
1
2
2
7
7
12
12
11
11

W ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” siedemnastu uczniów naszej szkoły uczestniczyło w warsztatach weekendowych pt.”Wprowadzenie do biochemii”, zorganizowanych przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Dla zainteresowanych biologią uczestników wyjazdu uczelnia przygotowała ciekawe wykłady i zajęcia laboratoryjne, a także test sprawdzający zdobytą w czasie warsztatów wiedzę i umiejętności. Spośród wszystkich uczestników projektu w obszarze biologia (także uczniów innych szkół) najlepszy wynik testu (100% poprawnych odpowiedzi) uzyskała Kinga Otfinowska z klasy Ia. W nagrodę otrzymała od organizatorów tablet.

W trakcie trzydniowego pobytu w Krakowie uczestnicy wyjazdu odwiedzili także Muzeum Przyrodnicze Polskiej Akademii Nauk, gdzie mogli podziwiać m.in. kopalne szczątki wymarłych …

czytaj dalej MChE: Warsztaty weekendowe z biologii

1

Zakończył się kolejny rok realizacji zajęć w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Zajęcia te z założenia odbywają się w oparciu o nowoczesne techniki informacyjno-edukacyjne w formule online. Uczniowie różnych szkół uczestniczą w przygotowanych i prowadzonych zdalnie przez pracowników uczelni ćwiczeniach, wykonując określone zadania, eksperymenty w salach lekcyjnych, pod nadzorem nauczyciela. W roku bieżącym, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, część tematów była realizowana poza pracownią, przy znacznie większej samodzielności uczniów. Na początku marca udało nam się jeszcze zorganizować wyjazd na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, gdzie w ramach zajęć stacjonarnych grupa z naszej szkoły poznawała „naturę światła”. Dzięki dofinansowaniu projektu z Unii Europejskiej szkoła zakupiła 7 kolejnych mikroskopów, przydatnych …

czytaj dalej Małopolska Chmura Edukacyjna

uj 2019 3

26 października uczniowie klasy Ia, Iag oraz IIa uczestniczyli w wykładach organizowanych dla licealistów przez Uniwersytet Jagielloński. Były to dwa wykłady o następującej tematyce:

Molekularny koń trojański, wykład prowadzony przez dr Małgorzatę Durbas z Pracowni Genetyki Molekularnej i Wirusologii, dotyczył leczenia chorób onkologicznych poprzez terapie celowane, czyli sposobów leczenia, które pozwoliłyby na skuteczne wyeliminowanie komórek nowotworowych z organizmu nie czyniąc przy tym szkody zdrowym tkankom.
Angiogeneza – sprawa życia i śmierci, wykład prowadzony przez prof. dr hab. Alicja Józkowicz, z Zakładu Biotechnologii Medycznej, dotyczył procesu powstawania naczyń krwionośnych, jego znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Na wykłady można wybrać się indywidualnie. Mają one miejsce w soboty, od października do grudnia, o godzinie 12.00 i 13.00 …

czytaj dalej SPOTKANIE W SAMO POŁUDNIE Z BIOCHEMIĄ, BIOFIZYKĄ I BIOTECHNOLOGIĄ

na str 14 listopada 2018 copy

Zakończył się drugi rok realizacji projektu Małopolska Chmura Edukacyjna, w ramach którego młodzież naszego Liceum, zainteresowana poszerzeniem wiedzy biologicznej uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych, organizowanych we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Zajęcia te odbywały się w oparciu o nowoczesne techniki informacyjno-edukacyjne w formule on line. Były one prowadzone przez pracowników naukowych UJ oraz nauczyciela biologii w szkole, wg scenariuszy opracowanych przez pracownika uczelni. Ich tematyka była różnorodna, ale przede wszystkim były one nakierowane na wykonywanie eksperymentów, zapoznanie uczniów z metodologią badań naukowych. W ramach programu uczniowie brali również udział w zajęciach wyjazdowych oraz warsztatach weekendowych bezpośrednio na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzięki dofinansowaniu projektu z Unii Europejskiej szkoła miała możliwość zakupu wielu pomocy naukowych, niezbędnych do realizacji celów projektu, ale także przydatnych w realizacji programu nauczania z biologii. …

czytaj dalej Małopolska Chmura Edukacyjna – innowacyjny sposób przekazywania wiedzy