SPOTKANIE W SAMO POŁUDNIE Z BIOCHEMIĄ, BIOFIZYKĄ I BIOTECHNOLOGIĄ

26 października uczniowie klasy Ia, Iag oraz IIa uczestniczyli w wykładach organizowanych dla licealistów przez Uniwersytet Jagielloński. Były to dwa wykłady o następującej tematyce:

Molekularny koń trojański, wykład prowadzony przez dr Małgorzatę Durbas z Pracowni Genetyki Molekularnej i Wirusologii, dotyczył leczenia chorób onkologicznych poprzez terapie celowane, czyli sposobów leczenia, które pozwoliłyby na skuteczne wyeliminowanie komórek nowotworowych z organizmu nie czyniąc przy tym szkody zdrowym tkankom.
Angiogeneza – sprawa życia i śmierci, wykład prowadzony przez prof. dr hab. Alicja Józkowicz, z Zakładu Biotechnologii Medycznej, dotyczył procesu powstawania naczyń krwionośnych, jego znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Na wykłady można wybrać się indywidualnie. Mają one miejsce w soboty, od października do grudnia, o godzinie 12.00 i 13.00 w auli (P0.1.1) kompleksu dydaktyczno-bibliotecznego UJ przy ulicy Gronostajowej 7. W roku bieżącym odbywają się one według następującego harmonogramu:

16 LISTOPADA 2019

Układ odporności – centrum naszego zdrowia,mgr Kamila Kwiecień, Zakład Immunologii

Rośliny transgeniczne – nadzieje i obawy,dr hab. Wojciech Strzałka, Zakład Biotechnologii Roślin

23 LISTOPADA 2019

Przeciwciała monoklonalne w biotechnologii i medycynie,dr Monika Bzowska, Zakład Biochemii Komórki

Życie jest formą istnienia białka,dr Piotr Bonarek, Zakład Biochemii Fizycznej

30 LISTOPADA 2019

Biopaliwo przyszłości, czyli jak produkować wodór używając mikroorganizmów,dr hab. Dariusz Dziga, Zakład Mikrobiologii

Światło w służbie medycyny, dr Martyna Krzykawska-Serda, Zakład Biofizyki

7 GRUDNIA 2019

Zabójcza chromatyna, czyli po co neutrofilom DNA,dr Marcin Zawrotniak, Zakład Biochemii Porównawczej i BioanalitykiKarotenoidy – barwniki życia,dr hab. Dariusz Latowski, Zakład Fizjologii i Biochemii Rośli