Wyprawa harcerzy do Wiednia

Harcerze z DW „3DSH” odbyli trzydniową wyprawę do Wiednia skąd przywieźli Betlejemskie Światło Pokoju, które trafi do instytucji, zakładów pracy oraz do mieszkańców Miechowa. Więcej informacji i zdjecia na http://zhp.miechow.pl/