Autor: Adam Kania

  • Wyprawa harcerzy do Wiednia

    Harcerze z DW „3DSH” odbyli trzydniową wyprawę do Wiednia skąd przywieźli Betlejemskie Światło Pokoju, które trafi do instytucji, zakładów pracy oraz do mieszkańców Miechowa. Więcej informacji i zdjecia na http://zhp.miechow.pl/

  • Drużyna Wędrownicza „3DSH” na uroczystościach Święta Niepodległości

    Delegacja naszej drużyny w składzie 26 wędrowników i 4 instruktorów uczestniczyła w gminnych i powiatowych obchodach Święta Niepodległości w bazylice i na rynku miechowskim.Przedefilowaliśmy z kosturami ulicami Miechowa i złożyliśmy wiązankę kwiatów przed pomnikiem z orłem.