– Adam Kania

Z lekkim opóźnieniem podajemy wyniki Konkursu Matematycznego „Olimpiada wiedzy Archimedes.Plus – Matematyka.Plus” Wzięło w nim udział 50 uczniów naszej szkoły.

Laureatami zostali:

Viacheslav Koval   2d (laureat IV stopnia)

Olaf Gaik  3d (laureat V stopnia)

Grzegorz Kaletka   2c (laureat IV stopnia)

Najlepsze wyniki w poszczególnych poziomach

Klasy pierwsze:

1. Tymoteusz Midro 1d

2. Katarzyna Śladowska 1e

3. Andrzej Madejski 1e

Klasy drugie:

1. Viacheslav Koval 2d

2. Grzegorz Kaletka   2c

Od soboty 17 grudnia roznosimy Betlejemskie Światło Pokoju. Zaangażowało się w ten piękny zwyczaj pięćdziesięciu harcerzy z naszej drużyny. Światło Pokoju zapalone od ognia płonącego w bazylice w Betlejem od wędrowników z "3DSH" trafiło miedzy innymi do Starosty Miechowskiego i Dyrekcji i Grona Pedagogicznego LO, Zakładu Energetycznego i Zakładu Wodociągów, Komendy Policji i Straży Pożarnej, Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola nr 3, Domu Kombatanta i GOPSu, Domu Dziecka i Schroniska św. Brata Alberta, Domu Kultury i pływalni CKiS, Firmy Fiber Net-Bis i GOKu w Kozłowie oraz jeszcze do wielu instytucji i osób w naszej miejscowości i okolicach.

A wszystkim, do których nie zdołaliśmy dotrzeć …

czytaj dalej Betlejemskie Światło Pokoju

13 grudnia 2022 odbyła się w świetlicy w Liceum Ogólnokształcącego w Miechowie Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Z uwagi na sezon grypowy tylko 22 osoby spośród naszych uczniów i nauczycieli zgłosiły się do rejestracji krwiodawców. Niestety nie wszyscy mogli oddać krew, ale dzięki informacji, która dotarła także do mieszkańców Miechowa 21 osób łącznie oddało krew. Bardzo dziękujemy wszystkich oddającym za ten szczególny dar.

a
b
c
d
czytaj dalej Akcja Krwiodawstwa

aaa4 e1582661979934
21-22.02.2020 Odbył się biwak „Harcerstwo to prawdziwa przyjaźń i wieczna przygoda - Dzień Myśli Braterskiej 2020”. Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030. Udział wzięło w nim 30 harcerzy i instruktorów. Komendantką była Ola Włodarczyk a w skład komendy weszli: Filip Mikołajczyk, Kamil Adamczyk, Dominik Grządziel i Agnieszka Piekarska. Dwie gry terenowe, turniej gier planszowych, tworzenia kartek, wieczornica i prezentacja dotycząca historii DMB składały się na program tej imprezy. A dodatkowo wędrówka nocna od północy do 4:00 na trasie 10,5 km z zadaniami na punktach kontrolnych i ogniskiem. Opiekę nad harcerzami sprawowali Adam Kania …

czytaj dalej Biwak harcerski z okazji Dnia Myśli Braterskiej

bbb e1574274216733

Delegacja naszej drużyny w składzie 26 wędrowników i 4 instruktorów uczestniczyła w gminnych i powiatowych obchodach Święta Niepodległości w bazylice i na rynku miechowskim.
Przedefilowaliśmy z kosturami ulicami Miechowa i złożyliśmy wiązankę kwiatów przed pomnikiem z orłem.

czytaj dalej Drużyna Wędrownicza „3DSH” na uroczystościach Święta Niepodległości