1
1

Zakończył się kolejny rok realizacji zajęć w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Zajęcia te z założenia odbywają się w oparciu o nowoczesne techniki informacyjno-edukacyjne w formule online. Uczniowie różnych szkół uczestniczą w przygotowanych i prowadzonych zdalnie przez pracowników uczelni ćwiczeniach, wykonując określone zadania, eksperymenty w salach lekcyjnych, pod nadzorem nauczyciela. W roku bieżącym, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, część tematów była realizowana poza pracownią, przy znacznie większej samodzielności uczniów. Na początku marca udało nam się jeszcze zorganizować wyjazd na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, gdzie w ramach zajęć stacjonarnych grupa z naszej szkoły poznawała „naturę światła”. Dzięki dofinansowaniu projektu z Unii Europejskiej szkoła zakupiła 7 kolejnych mikroskopów, przydatnych w realizacji projektu, ale także programu nauczania z biologii, zwłaszcza w sytuacji zwiększonej liczby oddziałów. Zakupiono także inne pomoce naukowe. W zajęciach uczestniczyło 15 uczniów z klasy Iag, Ia oraz IIa. Zapraszamy pierwszoklasistów do udziału w kolejnej edycji programu!